Avís legal

Identificació del prestador de serveis:
En compliment amb el deure informació general que, recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, han d'oferir els prestadors de serveis de la societat de informació, a continuació es reflecteixen les dades següents:

Editorial Sentir de Marcombo, SL és la titular del portal www.editorialsentir.com (d'ara endavant el Portal i/o la Botiga), i el posa a disposició dels usuaris d'Internet, per tal de proporcionar informació sobre els productes i ofertes, així com permetre l'adquisició dels productes oferts per Editorial Sentir de Marcombo , SL a través del mateix.

Als efectes anteriors, s'informa a continuació de les dades identificatives i de contacte del prestador de serveis que opera a través del Portal:

Nom comercial: Editorial Sentir
Raó Social: Marcombo, SL
Activitat: Editorial
CIF: B08074700
Adreça: Gran Via de les Corts Catalanes, 594. 08007. Barcelona. Espanya.
E-mail: info @editorialsentir.com
Telèfon: 933180079

diversos:
– Marcombo, SL utilitza cookies que es quedaran emmagatzemades a l'ordinador. Les cookies són petits fitxers que el nostre ordinador envia al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol dada de caràcter personal seu. Quan l'usuari es trobe navegant per les Pàgines web d'Editorial Sentir de Marcombo, SL el servidor on es troba allotjada reconeix automàticament l'adreça IP del vostre ordinador, el dia i l'hora en què comença la visita, en què abandona la visita , així com informació sobre les diferents seccions consultades. Cal que el servidor conegui aquestes dades per poder comunicar-se i enviar-li la petició realitzada i que a través del navegador es pugui veure a la pantalla.

– Modificacions: L'empresa es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta com la forma com aquests apareguin presentats o localitzats al vostre lloc web.

– Marcombo, SL no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l'usuari en l'accés al lloc web i/o en l'ús de les informacions que conté.

– Objecte de l'Avís Legal:
L'Avís Legal regula les condicions, l'accés i la utilització del lloc web, els seus continguts i serveis, de pagament o gratuïts, posats a la disposició dels Usuaris.

– Protecció de dades:
De conformitat amb el que disposa l'Art. 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com els articles 12, 14 i 18 del RD 1720/2007 de 21 de desembre, us informem que les dades subministrades no passaran a formar part de cap fitxer de dades i només seran utilitzades per respondre a les seves sol·licituds. Així mateix, queda informat de la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (previstos als articles 15, 16 i 17 de la LOPD, així com als articles 23 a 36 ambdós inclosos del RD 1720/2007 de 21 de desembre) per mitjà de comunicació a la següent adreça de correu electrònic (info@marcombo.com). També mitjançant carta adreçada a la direcció a dalt indicada.

– Propietat intel·lectual:
La informació i els continguts que es recullen al present lloc web, així com el codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, el programari i els textos, estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el tractament informàtic, la distribució, la difusió, la modificació, la transformació ni la resta de drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats. L'Usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant-ne prohibit l'ús amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites.

– Exclusió de garanties i responsabilitat:
L'empresa no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

– Enllaços a Tercers:
En el cas d'enllaços a llocs web de tercers, l'Usuari passarà a estar regit pels Termes d'Ús i Política de Privadesa del nou lloc. L'empresa no serà responsable ni tindrà obligació legal per l'ús d'aquests llocs.

– Generalitats:
L'empresa no farà publicitat enganyosa a través del vostre lloc web. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions del lloc web produïts com a conseqüència d'un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda és aquestes seccions. L'empresa, com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d'aquests errors. L'empresa no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l'Usuari en l'accés al lloc web i/o en l'ús de les informacions que conté.

– Legislació aplicable i Jurisdicció:
Les parts, amb renúncia al seu fur propi, si fos possible, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la província de Barcelona. La llei aplicable serà l'espanyola.

A Madrid a 6 de Febrer de 2018.