Portada » Notícies » Llegir és un plaer? d'Ana Isabel Olivares

Llegir és un plaer? d'Ana Isabel Olivares

Sempre s'ha dit que llegir és un plaer, però com podem transmetre aquest plaer als més petits? Durant els primers anys lectors i sobretot en aquells nens que presenten dificultats en l'adquisició de la lectura, això […]
sense categoria

Sempre s'ha dit que llegir és un plaer, però Com podem transmetre aquest plaer als més petits?

Durant els primers anys lectors i sobretot en aquells nens que presenten dificultats per adquirir la lectura, això resulta una missió gairebé impossible.

I és que, aquests nens fan servir tant de temps en la descodificació grafema fonema que el fet de llegir, resulta un esforç titànic en què els resultats no són els esperats, resultant tremendament frustrant per als petits lectors.

És normal que els nens a edats primerenques es resisteixin a aquest aprenentatge, encara més si és possible, quan l'activitat lectora resulta una obligació.

A continuació, donarem unes pautes perquè els més petits comencin a adquirir un hàbit lector saludable, que sigui predecessor d'una lectura com a forma d'oci i entreteniment.

Busquem moments i espais on el nen se senti còmode i relaxat. Prioritzant el silenci i la comoditat del nen.

No encotllar en temps el moment de lectura. És preferible llegir durant petits moments amb interès i atenció, que en un període més llarg i obligat on el nen “desconnectarà” de la tasca sense poder mantenir atenció sostinguda.

Recomanada entre els 4 i els 7 anys, depenent del nivell lector, podem practicar la lectura amb pictogrames. En aquesta lectura s'hi intercalen paraules i dibuixos formant frases amb sentit. Els dibuixos fan de pauses entre les conversions grafema fonema de cada paraula.

Escoltar la lectura de ladult. El fet de que el nen escolti la lectura que fa l'adult, ajuda a millorar la comprensió lectora, la prosòdia latenció i memòria auditiva. A més de ser una activitat compartida en què tots dos gaudeixen fomentant l'enllaç d'unió entre tots dos.

Lectura dialògica conjunta. Lectura de contes o textos amb preguntes abans, durant i després de la lectura. També la lectura de contes amb activitats d ampliació de vocabulari. Aquest tipus de lectura conjunta en veu alta s'han de marcar en un context significatiu i motivador per al nen, on es creïn situacions perquè ell descobreixi el significat de la lectura.

Lectura guiada. Aquesta lectura es farà en presència de ladult. El qual anirà corregint les fallades que el nen cometi en el moment que es produeixi l'error. A més d'anar guiant el lector en l'entonació i la prosòdia. L'adult també pot treballar el vocabulari nou a mesura que el nen llegeix.

Partiu sempre de l'interès del nen. És important que el nen no tingui el concepte que la lectura sigui una obligació, per això, triar la lectura és el punt de partida.

Aprofitar moments de menor càrrega lectiva o de vacances per incrementar el temps de lectura. Considerar la lectura com a part del lleure del nen.

Ensenyar amb l'exemple. Per als nostres nens, nosaltres som els seus grans instagramers. Si llegim i gaudim de la lectura, fomentarem indirectament l'acció desitjada. I és que s'aprèn més del que es mostra que del que s'ensenya.

Triar la lectura no tant per l'edat recomanada, sinó perquè el nen pugui entendre el llenguatge del llibre. Servir-nos de les biblioteques com a font de recursos i estimulació. Donant prioritat a l'elecció del nen en les lectures.

Article escrit per Ana Isabel Olivares, autora del conte Petra i les lletres